RC Infra Oy- Kattavat Infra-alan palvelut
Maanteiden ja rautateiden näytteenotto

Maanteiden ja rautateiden näytteenotto

Käytämme ottaessamme näytteitä tierakenteesta RC-1400 näytteenottolaitteistoa ja ikkunanäytteenotinta. Tarvittaessa voimmemyös ottaa näytteitä rautatien ratapengerrakenteesta. Näytteenotossa isketään 100 mm:n näyteputki läpi rakenteen. Ikkunanäytteenottimesta on helppo tarkistaa kerrospaksuudet ja ottaa lajittumattomat näytteet eri tierakennekerroksista sekä pohjamaasta. Myös kerrosten kuvaus digikameralla onnistuu hyvin ja saadaan selkeät kuvat eri kerroksista.

Päällyste- ja stabilointinäytteiden otossa käytämme sähkökäyttöistä porakonetta ja putkiterää jossa on timanttinen leikkuukärki. Näytteiden koot voivat vaihdella tilaajan tarpeesta riippuen 30-200 mm:n välillä.

Tarvittaessa voimme ottaa myös stabiloinnin- ja rakennesuunnittelun tueksi ns. suurnäytteitä kantavasta kerroksesta,jolloin näytteen suuruus on tarvittaessa jopa useita satoja kiloja.

Asfaltti- murskenäytteenotossa tarjoamme luotettavanpuolueettoman näytteenottajan näytteenottoon murskaamolta tai suoraan rakennuskohteelta. Päällystystyömailla voimme ottaa näytteen myös suoraan asfalttiasemalta tai vaihtoehtoisesti levityspäästä. Näytteenotto tehdään voimassaolevien ohjeiden ja vaatimusten mukaan.