RC Infra Oy- Kattavat Infra-alan palvelut
Maatutkaluotaukset, tulkinnat

Maatutkaluotaukset, tulkinnat

Käytössämme on GSSI:n valmistama SIR-20 maatutkalaitteisto joka on varustettu 1GHz:n ilmavasteantennilla ja 400MHz:n maavasteantennilla.

Käytämme päällysteiden laadunvalvonnassa 1GH:n ilmavasteantennia ja Road Doctor–ohjelmaa, jolla voidaan määrittää ilmavasteantennimittausdatan perusteella asfalttipäällysteen (AB ja SMA) tiiveys. Menetelmä perustuu jatkuvana saatavan päällysteen dielektrisyysarvon ja päällysteen tyhjätilan riippuvuuteen toisistaan( PANK 4122). Mittaukset kalibroidaan päällysteestä otetuista porapaloista laboratoriossa määritetyn tyhjätilan avulla. Samalla saamme määritettyä myös päällysteen kokonaispaksuuden ja ylempien päällysrakennekerrosten paksuuden, myös mahdolliset rakenteeseen asennetut teräsverkot ja niiden korkeussijainti saadaan määritettyä. Tämän menetelmän käyttökelpoisuus ja nopeus ovat omaa luokkaansa kun tehdään tienrakennuskohteiden laadunvalvontatutkimuksia joissa tilaaja on asettanut urakoitsijoille rakentamisen laadun toteennäyttövelvollisuuden. Kerrospaksuudet varmistamme käytössämme olevan RC-1400 näytteenottolaitteiston ja ikkunanäytteenottimen avulla.

Kun lisäämme mittauksiin mukaan myös 400MHz:n maavasteantennin, pystymme määrittämään myös massanvaihtojen, rumpukiilausten ja pengerpaksuuksien vaatimustenmukaisuuden. Tulkinnoissa ja aineistojen käsittelyssä käytämme kotimaista Road Doctor–ohjelmaa jolla saamme tehtyä informatiiviset raportit tilaajan haluamassa mittakaavassa ja sidottuna tarvittaessa kohteen rakentamispaalutukseen tai tierekisteripaalutukseen.